دستورالعمل ارسال کننده کالا - آرایه و جعبه جواهر تهران

ما؛ بهترین افراد را برای ارسال کالا انتخاب می­ کنیم.

 شما؛ نقطه تماس شرکت ما با مشتری هستید.

 مشتریان؛ مودب بودن شما را، به ما گوشزد می­ کنند.

شما افرادی  هستید که با توجه به لوکس بودن کالا، نکات زیر را رعایت می­کنید:

1.  از شما می خواهیم آراسته و خوش­رو  باشید.

2.  قبل از حرکت، اطمینان می­ یابید که کارمند شرکت با مشتری هماهنگ نموده ­است.

3.  کالا را سالم تحویل می­گیرید و سالم تحویل می­ دهید.

4.  در صورت تاخیر در ارسال کالا ضمن تماس با مشتری ساعت رسیدن دقیق را اعلام می­ فرمایید.

5.  موقع تحویل کالا در صورتی که خریدار داخل فروشگاه باشد با توجه به شرایط موجود، از مشتری دعوت شود تا کالا را در شرایط مناسب تحویل بگیرد.