تشویق دانش آموزان - آرایه و جعبه جواهر تهران

طرح تشویق فرزندان ممتاز کارکنان 

در راستای ارج نهادن به تلاش تحصیلی فرزندان ممتاز کارکنان محترم و همچنین رقابت علمی بین این عزیزان، طرح تشویقی به شرح جدول ذیل انجام می پذیرد.

 

مقاطع تحصیلی

معدل

هدیه

دانش آموزان اول تا ششم ابتدایی

خیلی خوب(بیش از 6 درس)

500,000 ریال

دانش آموزان دوره اول متوسطه

18 به بالا

600,000 ریال

دانش آموزان دوره دوم متوسطه

17 به بالا

700,000 ریال

دانشجویان

16 به بالا

800,000 ریال