دستورالعمل گزارش عدم انطباق - آرایه و جعبه جواهر تهران

دستورالعمل گزارش عدم انطباق

 

عدم انطباق عبارت است از هرآنچه موجب خسارت مادی یا معنوی به شرکت، کارمندان، مشتری و یا پیمانکاران گردد.

بر این اساس، جهت رفع و یا ترمیم خسارت بوجود آمده، فرآیند عدم انطباق به شرح زیر اعلام می­ گردد؛

1-    کارمند موظف است گزارش عدم انطباق را در همان روز واقعه، تهیه و به مسئول خود ارائه نماید.

2-    مسئول مربوطه می­ بایست اقدامات لازم را انجام و نتیجه آن را در اولین جلسه با مدیریت، ارائه نماید.

 

یادآوری می­گردد؛

·        انجام به موقع این فرآیند، منجر به عملکرد صحیح ­تر سیستم و بهبود خدمات به مشتری می­ گردد.

·        طبق آیین نامه شرکت، ارائه گزارش خسارت بوجود آمده باید به موقع صورت پذیرد، در غیر اینصورت موجب توبیخ و درج در پرونده کارمند خواهد گردید.

·        ملاک تفسیر خسارت معنوی و نحوه جبران آن، نظر مدیریت مجموعه می­ باشد.