طرح تکریم مشتری و پیمانکار - آرایه و جعبه جواهر تهران

طرح تکریم مشتری و پیمانکار

1.      تلفن ایشان، با زنگ اول و با معرفی خود جواب داده شود.

2.    ساعت مراجعه وی پرسیده شود تا قبل از ورود، اسناد مربوطه آماده شود.

3.    در هنگام ورود، با لبخند از جا برخواسته و از او استقبال شود.

4.    پذیرایی انجام پذیرد(شکلات، چای، صبحانه و ناهار).

5.    به قول­ها و زمان­ هایی که داده می­شود، پایبندی کامل باشد.

6.    در مورد مسائل شخصی سوال نشود(تاهل، سن، درآمد، لباس، محل زندگی).

7.   در حضور ایشان تمام وقت به وی اختصاص داده ­شود(از تلفن­ و موبایل استفاده­ نشود).

8.   نیازهای وی به نحو احسن برآورده شود (شارژ موبایل، تماس با تلفن، نگهداری و حمل بار، خواندن نماز، پارک ماشین).

9.    بابت دریافت حساب، در حد اعتدال از ایشان تشکر گردد (نباید افراط شود تا فکر نکند چیزی را داده که نباید می­ داده).

10.    مشایعت بصورت شایسته انجام پذیرد (دفتر مرکزی تا آسانسور و یا سه پله پایین­ تر و در مکانهای دیگر نیز به همین ترتیب).