آیین نامه اداری و پرسنلی - آرایه و جعبه جواهر تهران

آیین­ نامه اداری

شرکت آرایه و جعبه جواهر تهران

این آئین­ نامه به منظور ایجاد شرایط کاری مناسب و محیط سالم برای کارمندان تدوین گردیده است تا با رعایت آن بتوانند نیرو و وقت خود را به طور مفید صرف نمایند.

آيين­ نامه شرکت آرایه و جعبه جواهر تهران شامل سه بخش(1- قوانین اداری 2- قوانین کاری 3- ارزش­های اخلاقی) به شرح زیر می­ باشد و در فواصل زمانی مقتضی؛ تجديد نظر و اطلاع­ رسانی خواهد شد.

عدم اطلاع از این آيين­ نامه، حقی را برای کارمند ایجاد نخواهد کرد.

بخش اول: قوانین اداری

1-     ساعت کار

1-       طبق ماده 51 قانون­کار، ساعت­ کار مدت زمانی است که کارگر، نیرو و وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می­ دهد. بنابراین انجام کار غیر از وظایف محوله از سوی کارفرما(مثل تلفن و تلگرام شخصی) در ساعت کار ممنوع می­باشد.

2-       ساعت کار در کارگاه­ ها، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 17 و پنجشنبه ساعت 7:30 الی 12 می­باشد.  روزانه 30 دقیقه صرف صبحانه و چای می­ باشد و مدت یک ساعت ادای فریضه نماز، صرف ناهار و استراحت بین کار می­ باشد.

3-       ساعت کار در دفتر مرکزی، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 17 و پنجشنبه ساعت 8 الی 12 می­ باشد. روزانه یک ساعت ادای فریضه نماز، صرف چای و ناهار و استراحت بین کار می­ باشد.

4-       ساعت حضور در کارگاه­ ها، مشمول 5 دقیقه فرجه تاخیر در هنگام ورود، تا سقف 6 بار در ماه می­ باشد.

5-       در شش ماهه دوم سال، خواندن نماز ظهر در اول وقت بلامانع است.

6-        در صورت عدم ثبت کارت حضور و غیاب در هنگام ورود به محل کار، دو ساعت ابتدای کار، غیبت محسوب می­ شود.

7-       در صورت عدم ثبت کارت حضور و غیاب در هنگام خروج از محل کار، دو ساعت پایان کار، غیبت محسوب می ­شود.

 

2-    مرخصی

8-       در قبال هر سال خدمت می­توان یک ماه کامل یا 26 روز کاری (معادل 190:40ساعت در سال یا 15:53ساعت در ماه)، از مرخصی استفاده نمود. در صورت کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به نسبت کار انجام یافته محاسبه می­ شود.

9-       استفاده از مرخصی استعلاجی، طبق مقررات قانون کار و تامین اجتماعی می­ باشد.

10-   جهت استفاده از مرخصی، کارمند موظف است از قبل، برگ مرخصی را تکمیل و موافقت آن را حضوراً از مدیر مربوطه اخذ نماید در غیر اینصورت، عدم حضور ایشان غیبت تلقی می­ گردد. کارمند در هر ماه حداکثر یک بار می­تواند مرخصی را به طور غیر حضوری درخواست نماید.

11-   ساعت درج شده در برگه مرخصی، ملاک مرخصی می­ باشد. بنابراین حضور زودتر از ساعت ثبت شده در برگه مرخصی، جزء ساعت کار محاسبه نمی­ گردد و حضور دیرتر از ساعت ثبت شده در برگه مرخصی، جزء مرخصی محاسبه نمی­ گردد.

12-   چنانچه کارمند نیاز به انجام کار شخصی دارد، جزء ساعت کار محسوب نمی­ گردد و می­ بایست مرخصی­ بگیرد و برای این منظور همواره می­ بایست ورود/خروج خود به/از مجموعه را در دستگاه حضور و غیاب، ثبت نماید.

13-   مدیر واحد مربوطه، بنا به مصالح کاری می­تواند با تقاضای مرخصی کارمند از جهت مدت یا زمان مرخصی، موافقت نکند. در این صورت اعطای موافقت مرخصی به زمان دیگری موکول می­ گردد.

14-   مرخصی باقیمانده، در آخرسال تسویه می ­گردد. چنانچه مرخصی استفاده شده در طول سال، کمتر از مرخصی استحقاقی باشد مبلغ آن به کارمند پرداخت می­ شود و اگر مرخصی استفاده شده بیش از مرخصی استحقاقی باشد به همان نسبت؛ عیدی، سنوات، بن، مسکن، بیمه سهم کارفرما، اضافه تولید، سایر مزایای پرداخت شده و سایر اضافات در پایان سال محاسبه و تسویه می­ گردد.

 

3-   ماموریت

15-   کارمند موظف است ماموریت­های محول­ شده در خارج از محل کار را انجام دهد و برگه گزارش ماموریت را پس از تایید مدیر مربوطه به واحد پرسنلی تحویل نماید. هزینه­ های مربوط به ماموریت، براساس مقررات پرداخت خواهد شد.

16-   ماموریت ساعتی، بخشی از کار روزانه می ­باشد و حق ماموریت ندارد. حق ماموریت صرفاً به ماموریت­ های راه­ دور که به تایید کارفرما رسیده باشد تعلق می­ گیرد. حق ماموریت معادل یک روز پایه حقوق می­ باشد.

 

4-   ترک کار

17-   چنانچه کارمند بخواهد استعفا دهد می­ بایست استعفای خود را به صورت کتبی حداقل یک­ ماه قبل از تاریخ مورد نظر، به مدیر مربوطه ارائه نماید. بدیهی است پس از تایید استعفا توسط کارفرما، کارمند ملزم به انجام وظایف محوله به مدت یک ماه می­ باشد.

18-   پس از انقضای قرارداد، کارمند موظف است وسایل و اسناد در اختیار را به مدیر مربوطه تحویل و رسید دریافت نماید.

 

 

بخش دوم: قوانین کاری

1- کارمند ملزم است کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به مجموعه که حسب ضرورت شغلی، در اختیار وی قرار گرفته است را کاملاً محرمانه تلقی نموده و از افشاء یا به کاربردن آن­ها بر خلاف منافع مجموعه در طول مدت و یا بعد از خاتمه کار، خودداری نماید و در صورت تخلف، برابر قوانین جاری با وی رفتار خواهد شد.

2- کارمند ملزم به استفاده صحیح از امکانات مادی و معنوی که بنا به ضرورت شغلی در اختیار وی قرار گرفته است می­ باشد. در صورت عدم استفاده صحیح، این اختیار را به کارفرما می­دهد که به تشخیص کارفرما، معادل یا بخشی از آن، از حقوق وی کسر گردد.

3- کارمند موظف است هرآنچه موجب خسارت مادی یا معنوی به شرکت، مشتری، کارمندان و یا پیمانکاران گردیده است را در همان روز، از طریق برگه عدم انطباق به مسئول مربوطه گزارش نماید. همچنین جهت رفع خسارت بوجود آمده، تمامی هزینه ها ازجمله زمان، ایاب و ذهاب و مواد استفاده شده، به عهده کارمند می­ باشد.

بخش سوم: ارزش­های اخلاقی

ارزش­های اخلاقی مفاهيمي هستند که ذاتأً ارزشمندند و ملاک درستی یا نادرستی آن، بر همگان مشخص می­باشد. مهم‌ترين ارزش­هاي اخلاقی که کارمندان شرکت، موظفند رعایت نمایند عبارتند از:

1- وجدان کاري 2- مسئوليت­ پذيري 3- رازداري و امانتداري 3- نظم در کار 4- تکریم کارمندان، مشتریان و پیمانکاران

ضمناً ارتکاب هریک از موارد غیر اخلاقی زیر، در مرتبه اول موجب تذکر کتبی گردیده و درصورت تکرار، موجب اخراج کارمند خواهد شد. تشخیص و تفسیر هر یک از موارد، با کارفرما می­ باشد:

1-    عدم رعایت اصول حفاظتی و ایمنی

2-    انجام امور غیر کاری در ساعت کار

3-    سهل­ انگاری در انجام وظایف محوله

4-    کوتاهی در حفظ و استفاده از اموال و اسناد

5-    سرپیچی از دستورات مقام مافوق و دستورات اداری

6-     ایجاد مزاحمت که نظم و آرامش کارمندان را مختل نماید

7-    بی­ حرمتی به کارمندان و سایر اشخاص و یا هرگونه برخورد فیزیکی

8-    استفاده غیر مجاز از اموال و دارائی­های مجموعه، کارمندان و مشتریان

9-    افشای اطلاعات و اسناد کاری به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند

10-روابط مالی با هر شخصی(مشتری، همکار یا پیمانکار) به عنوان انعام، شیرینی و یا قرض، که موجب رانت شود.