سرمایه های انسانی

سرمایه های انسانی

 

ایجاد ارزش و کسب درآمد حلال که دو روی یک سکه است،ماموریت مجموعه  JTD می باشد.مهمترین پشتوانه شرکت ، در رسیدن به این ماموریت والا ، سرمایه های انسانی ما است . سرمایه های انسانی مجموعه JTD ، خود را عضوی متعهد ، صادق و مسئولیت پذیر می دانند و به این امر می بالند .

مدیرعامل:آقای محمد شریفی

قائم مقام شرکت:آقای علی شریفی

مدیر دکور: آقای هومن جمالی
مدیر جعبه جواهر: آقای علیرضا علایی
مدیر جعبه سفارشی: آقای سید حمید جعفری
مدیر واحد امور مشتریان:آقای حمید حسینی

کارشناسان تولید دکور:آقای حمید محمدی، آقای میرصابری، آقای علی شهریان

کارشناسان تولید جعبه:آقای سعید کاکایی، آقای قدرت شریفی، آقای میثم صدیقیان

کارشناسان فروش دکور:آقای غلامرضا بزرگمهر، آقای مسعود رضاخو ، آقای محمد حسین بابازاده ، آقای محمد امانی
کارشناسان فروش جعبه جواهر: آقای مصطفی ایمانی، آقای یونس نیکبخش
کارشناس فروش جعبه سفارشی: آقای سید جعفر امامی
کارشناس واحد امور مشتریان وفروش اینترنتی: آقای مصطفی مسرور خسروی

مدیر شعبه بازار تهران:آقای رضا ایرانی
مدیر شعبه بازار اصفهان: آقای ناصر قاسمی
مدیر شعبه بازار قزوین: آقای مسعود احمدی مقدم
مدیر شعبه البرز : آقای جواد شمس

مدیر شعبه بوشهر: سید مهدی کازرونی سنگی

تامین کنندگان واحد دکور: آقای علیرضا ابراهیمی و آقای جنابزاده

تامین کنندگان جعبه: آقای یعقوب زرتاب، آقای رضا زرتاب، آقای حمزه حسینی پور، آقای محمودیان و آقای شادکامی