سرمایه های انسانی - آرایه و جعبه جواهر تهران

سرمایه های انسانی

 

ایجاد ارزش و کسب درآمد حلال که دو روی یک سکه است،ماموریت مجموعه  JTD می باشد.مهمترین پشتوانه شرکت ، در رسیدن به این ماموریت والا ، سرمایه های انسانی ما است . سرمایه های انسانی مجموعه JTD ، خود را عضوی متعهد ، صادق و مسئولیت پذیر می دانند و به این امر می بالند .

مدیرعامل:آقای محمد شریفی

قائم مقام شرکت:آقای علی شریفی

مدیر دکور: آقای حدادی
مدیر جعبه جواهر: آقای شریفی
مدیر جعبه سفارشی: آقای امامی
مدیر واحد امور مشتریان:آقای سعیدی

کارشناسان تولید دکور:آقای میرصابری، آقای شهریان

کارشناسان تولید جعبه:آقای کاکایی، آقای شریفی

کارشناسان فروش دکور:آقای بزرگمهر، آقای رضاخو ، آقای دهبانیان ، آقای تجویدی ، آقای باباخانی
کارشناسان فروش جعبه جواهر: آقای ایمانی، آقای نیکبخش ، آقای شمس
کارشناس فروش جعبه سفارشی: آقای
امامی
کارشناس واحد امور مشتریان وفروش اینترنتی: آقای سعیدی

مدیر شعبه بازار تهران:آقای ایرانی
مدیر شعبه بازار اصفهان: آقای قاسمی
مدیر شعبه البرز : آقای محمدی

تامین کنندگان واحد دکور: آقای ابراهیمی و آقای جنابزاده

تامین کنندگان جعبه: آقای زرتاب، آقای حسینی پور، آقای محمودیان و آقای شادکامی